Ketevan Roinishvili, Cellist
kroinishvili@yahoo.com
CD 'Nana'

CD-Project Nana

 

(Nederland)

(For English see below)

 

Volksmuziek

Ketevan Roinishvili is een Georgische celliste, geboren en getogen in Tbilisi, en

woonachtig in Nederland. Sinds de eerste stappen in haar muzikale ontwikkeling is

sprake van een veelbeduidende invloed van volksmuziek. “Volksmuziek staat aan de

basis van alle muziek en raakt mij door de puurheid en omdat het ongekunsteld is.

Dit is ook hoe ik mijzelf als musicus zie en hoe ik mijn kunst wil beoefenen. Ik kan

alleen muziek spelen vanuit mijn muzikale intuïtie en ik volg hierin altijd de natuurlijk

flow van de muziek.”

Volksmuziek is in staat mensen direct te raken vanwege een ongefilterde, directe

emotionele kracht. Ook is het muziek die mensen van oorsprong nader tot elkaar

brengt, wat voor Ketevan als Georgische vanuit een cultuur waarbij sociale

verbanden cruciaal zijn, een extra belang symboliseert bij het ten gehore brengen

van deze muziek.

Wat komt er op de CD te staan

Op de CD Nana komt muziek van Béla Bartok, György Ligeti, Fazil Say, Florian

Magnus Maier, Revaz Lagidze en Sulkhan Tsintsadze.

Naast de unieke combinatie van de gekozen werken, is de Georgische volksmuziek

voor Ketevan persoonlijk belangrijk om uit te dragen. Daarnaast ervaart zij een sterke

binding met de muziek uit Hongarije en Turkije.

In de werken in dit programma hebben de componisten volksmuziek gebruikt als

basis voor hun werken, ieder op een geheel eigen wijze. Een heel directe benadering

met slechts harmoniseren van de melodieën is bijvoorbeeld herkenbaar in Bartok en

Tsintsadze. De eigen stijl van de componist is meer te horen in de werken zoals van

Say, Maier en Ligeti.

Samenwerking

Voor dit project werkt Ketevan samen met de Georgische ambassade in Nederland.

Zij bieden ook steun bij het tot stand brengen van de CD. Ketevan is trots op haar

eigen muzikale opvoeding: “Ik wil heel graag deze productie gebruiken om als

Georgische de Nederlanders te laten proeven van onze prachtige muzikale cultuur.”

 

Op de CD speelt Ketevan samen met gerenommeerd pianist Daniel Kool met wie zij

reeds vele jaren samenwerkt. Daarnaast werkt Ketevan samen met de sopraan Nora

Fischer. Ook heeft de componist Florian Magnus Maier speciaal een stuk

gecomponeerd voor de CD.

De CD wordt opgenomen en geproduceerd door Frerik de Jong van 7 Mountain

Records.

Steun het project!

Om deze unieke CD op te kunnen nemen en te produceren zijn donaties belangrijk.

We hopen dat u Ketevan wilt helpen dit geweldige project mogelijk te maken.

 

 

CD Project Nana

(english)

 

Folk Music

Ketevan Roinishvili is a Georgian cellist, born in Tbilisi, now living in the Netherlands.

Since her early steps in music, she has been fascinated by folk music. “Folk music is

at the basis of all music and it touches me by its purity and simplicity. This is also

what I aspire for myself and for the way I want to practice my art. I can only play

music when I follow my musical intuition and when I follow the natural flow of the

music”.

Folk music is capable of affecting people by its unfiltered and direct emotional force.

Folk music is by nature music that connects and unites people. That is what is

important for Ketevan as a Georgian, for whom social connections are crucial. This

gives extra importance to showing the music on this CD. It is important for Ketevan to

bring people and cultures together and using music as a way to achieve this.

What will be on the CD

On the CD will be works by Béla Bartok, György Ligeti, Fazil Say, Florian Magnus

Maier, Revaz Lagidze and Sulkhan Tsintsadze.

Next to the unique combinations of works on the CD, the Georgian music represents

extra importance to Ketevan. Also, she feels a strong connection to the music from

Hungary and Turkey. Between these three countries there's a strong musical

connection.

In the works played on the CD the composers used folk music as the basis of their

works, all in their own unique way. A very direct application of folk music is to be

heard in Bartok and Tsintsadze. The own style of the composer is more clear in the

works of Say, Maier, and Ligeti.

 

Collaboration

The project is supported by the Georgian embassy in The Hague. They offer their

support to make this CD possible. Ketevan is proud of her own musical upbringing

and background: 'With this project, I would like to give the people a taste of the

beauty of Georgian music'.

On this CD Ketevan plays together with renowned pianist Daniël Kool, with whom

she works together for many years. Next to that Ketevan works together with the

singer Nora Fischer. Also composer Florian Magnus Maier wrote a piece especially

for this CD.

The CD will be recorded and produced by Frerik de Jong from 7 Mountain Records

^